Albert van Stiphout bouwcoördinatie

Iedereen kent de verhalen wel van bedrijven en particulieren die iets hebben laten (ver)bouwen. Afspraken worden niet nagekomen, kosten vallen hoger uit of de afgesproken opleverdatum wordt niet gehaald. Op zich niet zo vreemd als je ziet hoe complex bouwen geworden is . Er zijn steeds meer partijen bij betrokken en voor mensen die niet dagelijks met bouwen bezig zijn is het eigenlijk vrijwel onmogelijk om alle onderdelen van het proces te overzien. .

Omdat ik die ontwikkeling in mijn werk als hoofduitvoerder nadrukkelijk tegen kwam heb ik besloten om hierop in te spelen door mijn jarenlange ervaring in te zetten voor die bedrijven en particulieren die met bouwplannen rondlopen.

Onder de naam Albert van Stiphout bouwcoördinatie bied ik maatwerk op het hele werkterrein van de bouw. Naar keuze kan ik in iedere fase van het proces instappen: architectkeuze, prijsvergelijk, (onder)aannemerskeuze, bouwbegeleiding en/of opleveringsbegeleiding.

Het belangrijkste voordeel voor u als opdrachtgever is dat u één centraal aanspreekpunt heeft dat de bewaking van kosten, planning en kwaliteit tot zijn voornaamste taak heeft gemaakt.
Ook schept het voor alle betrokkenen duidelijkheid waar ze met hun vragen naar toe moeten.
Er vindt tijdige signalering van mogelijke knelpunten en problemen plaats. Zeker in het geval van inschakeling in het hele bouwproces biedt dit grote voordelen.
Naast het reguliere overleg (van start tot opleveringsoverleg en alle bouwvergaderingen) bied ik als extra toegevoegde waarde het overleg op de bouwplaats. Want juist daar zie je vaak dat de gemaakte afspraken uit de bouwvergadering en het werkoverleg niet op de juiste wijze worden nagekomen. Met alle gevolgen van dien!

Honorering geschiedt op basis van een vaste contractprijs of op basis van uurtarieven. Al naar gelang uw wens. In de praktijk verdient mijn werk zich terug door beter overleg, minder foutkansen en minder onverwachte extra kosten. En wat het belangrijkste is, in een beter eindproduct:
Uw kantoorpand, bedrijfsgebouw of woning.

Mocht u hier eens nader over van gedachten willen wisselen, aarzel dan niet te bellen: 0413 479770.

Met vriendelijke groet,

Albert van Stiphout